Kullanım Koşulları

Seyahat ihtiyaçlarınız için rezervasyon acenteniz olma fırsatını dört gözle bekliyoruz. Hizmetleri ve airtickets.com.tr adresindeki web sayfasını kullanmadan önce Şart ve Koşulları, lütfen, dikkatlice okuyun. Sitemizde bir rezervasyonu kullandığınızda veya rezervasyon yaptığınızda, bu Şart ve Koşulları kabul etmiş sayılacaksınız. 

Bu şar ve koşullar (“Sözleşme” veya “Anlaşma”), müşteri olarak yükümlülüklerinizin yanı sıra vasıtamızla seyahat ilişkili hizmetler satın aldığınızda kanunen bizden neler bekleyebileceğinizi açıklamaktadır.

 

Şart ve Koşullar

Web sayfasının kullanımı

1. Tanımlar
2. Web Sayfamız aracılığıyla Rezervasyon
2.1. Web Sayfamız aracılığıyla yapılan Rezervasyona göre:
3. İlgili Sözleşme:
3.1. Bizimle olan Sözleşmeniz
3.2. Seyahat Tedarikçisi ile olan Sözleşmeniz
4. Rezervasyon
4.1. Fiyat
4.2. Hizmet ücreti
4.3. Rezervasyon teyidi
4.4. Değişiklikler ve iptaller
4.4.1. Değişiklikler ve iptaller – sizin tarafınızdan
4.4.1.1. İade
4.4.1.2. Uçuş rezervasyonunun iptali ve değiştirilmesi
4.4.2. Değişiklikler ve iptaller – Tedarikçi tarafından
4.4.2.1. Uçuş planlarında yapılacak değişiklikler
4.4.3. Tarafımızca yapılan İptaller
5. Ücretler ve ödemeler
5.1. Fiyatlar
5.2. Ödeme
6. Uçuşlar için özel koşullar ve bilgiler
6.1. Fiyat
6.2. İadeler
6.3. E-biletler
6.4. Düşük maliyetli havayolu uçuşları
6.5. Bagaj
6.6. Refakatçisi Olmayan Çocuklar
7. Pasaport, Vize ve Sağlık Gereklilikleri
8. Tazminat
9. Bu Web Sayfasına İlişkin Telif Hakkı, Ticari Marka ve Yazlım
10. Üçünü Taraf Sitelere Bağlantılar
11. Taahhütler, Feragatler ve Sorumluluğun Tahdidi
12. Tabi Olunan Hukuk
13. Yazışmalar
14. Diğer şart ve koşullar
14.1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirlik Maddesi
14.2. Genel Şart ve Koşullarda Yapılacak Değişiklikler
15. Ekstra Servisler

 

Web sayfasının kullanımı

Bu Web Sayfasını kullanmanızın bir koşulu olarak, (i) 18 yaşından küçük olmadığınızı; (ii) bağlayıcı bir yasal yükümlülük tesis etme hususunda yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (iii) bu Web Sayfasını, bu Şart ve Koşullara göre kullanacağınızı; (iv) bu Web Sayfasını sadece, kendiniz ve kanunen adına hareket etmeye yetkili olduğunuz kişiler için geçerli rezervasyonlar yapmak için kullanacağınızı; (v) tarafları adına rezervasyon yaptığınız kişileri, rezervasyonlar için geçerli olan tüm kurallar ve kısıtlamalar dâhil bunlara uygulanan Şart ve Koşullar hakkında söz konusu diğer kişileri bilgilendireceğinizi; (vi) bu Web Sayfasında tarafınızca tedarik edilen tüm bilgilerin doğru, güncel ve tam olduğunu ayrıca (vii) bu Web Sayfası için bir hesabınız varsa hesap bilgilerinizi koruyacağınızı ve hesabınızın sizin ve sizin dışınızdaki herhangi bir kişi tarafından kullanımını denetleyeceğinizi ve bu kullanımdan tamamen sorumlu olacağınızı taahhüt etmektesiniz. Kendi yegâne takdirimize göre, herhangi bir kişinin bu Web Sayfasına ve sunduğumuz hizmetlere, herhangi bir zamanda ve bu Şart ve Koşulların ihlali dâhil herhangi bir nedenle, erişimini reddetme hakkını saklı tutmaktayız.

 

1. Tanımlar

biz”, “bize” ve “biz” terimleri, “airtickets®” markası altında faaliyet gösteren seyahat-odaklı web sayfalarının geniş bir portföyünü yöneten Avrupa’daki en büyük çevrim için seyahat acentelerinden biri olan Tripsta S.A. ’ya atıfta bulunmaktadır.  İrtibat detaylarımız, bu Şartların sonunda (lütfen, aşağıya “Yazışma’ya” bakın) bulunabilir.
İnternet sayfamızda yer alan İletişim sayfasından iletişim ve çalışma saatlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

siz” ve “sizin” terimleri, web sayfamızı ziyaret eden, bizim vasıtamızla bir rezervasyon yapan ya da başka bir şekilde hizmetlerimizi kullanan müşteriyi ifade eder.

Ayrıca, bu şart ve koşulların amaçları kapsamında, aşağıdaki kelimeler veya ifadeler, bağlam açıkça aksini belirtmemişse aşağıdaki gösterilen anlama sahip olacaktır:

“Rezervasyon”Bizim Web Sayfamızda, ürünler veya hizmetler için yaptığınız tarafımızda teyit edilmiş veya kabul edilmiş herhangi bir sipariş.   Sizden ödemenin tamamını aldığınızda ve (bizden veya ilgili Seyahat Tedarikçisinden) bir teyit e-postası gönderdiğimizde, Kabul, tarafımızca, yapılacak (ve bir sözleşme akdedilecektir).

“Rezervasyon Acentesi” veya “Seyahat Acentesi”: Olağan iş seyri içerisinde tavsiyelerde bulunan ve bilgiler sunan ayrıca seyahat alanında sözleşmelerin gerçekleştirilmesi sürecinde aracı kuruluş olarak hareket eden airtickets.com.tr web sayfasını yöneten ve işleten çevrimiçi seyahat acentesi. Seyahat Acentesi olarak biz ve Web Sayfamız, Seyahat Tedarikçisinin yer aldığı işlemlerde bir ara yüz olarak hareket etmekteyiz.

“Müşteri” veya “Kullanıcı”: Rezervasyon yapan kişi ya da tarafımızca adına sunulan hizmetlere rıza gösteren ve bu koşulu kabul eden kişi.

“Hizmet(ler)”: Ulaşım hizmetlerinin rezervasyonu gibi Web Sayfamızca teklif edilen hizmet.

“Hizmet ücreti”: Teyit sayfasında ve tarafımızca sunulan hizmetleri kapsayan e-posta belirtildiği şekilde tarafımız adına size sunulan hizmetine dair size ait olan toplam maliyet payını ifade eder.

“Seyahat Tedarikçisi (Tedarikçileri)” veya “Tedarikçi(ler)” Müşterinin sözleşme imza ettiği ve geçerli şartlar ile koşullara uygun olarak, hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan, seyahat alanındaki havayoluve/veya diğer ürün ve/veya hizmet sağlayıcısı.

“Web Sayfası”: http://www.airtickets.com.tr adresindeki web sayfasını ifade eder.

 

2. Web Sayfamız aracılığıyla Rezervasyon

2.1. Web Sayfamız aracılığıyla yapılan Rezervasyona göre:

  • İşbu Sözleşme şartları ve rezervasyonunuza uygulanan herhangi bir Tedarikçinin ek şart ve koşulları ile seyahat düzenlemeleri veya herhangi bir web sayfası içeriğinin kullanımına bağlanmış olmayı kabul etmektesiniz. Kendiniz ve temsil ettikleriniz adına, vadesi geldiğinde tüm meblağların ödenmesi dâhil söz konusu şart ve koşulların tamamına uymayı kabul etmektesiniz.
  •  Hiçbir koşul altında, tarafımızdan ödenen herhangi bir tazminatın, hizmet ücretine karşılık gelen tutarın çıkartılmasından sonra biletinizi satın aldığınız fiyattan fazla olamayacağını kabul edersiniz.
  • Havaalanında rezervasyonunuza dair karşılaştığınız her türlü sorun için, herhangi bir işlem yapmadan önce, destek almak için öncelikle bizimle iletişime geçmek zorunda olduğunuzu kabul edersiniz. Tarafımızdan sağlanan her türlü çözüm izlenecektir ve bu çözümün dışına çıkmanıza ancak açık iznimiz sonrasında izin verilir.
  • Bu şart ve koşulların ihlalinin (a) rezervasyonunuzun veya satın alımınızın iptali, (b) rezervasyon veya satın alımınız için ödenen paranın yanması, (c) geçerli seyahat ilişkili ürün veya hizmete erişiminizin reddedilmesi ve (d) bu ihlalin bir sonucu olarak maruz kaldığımız masrafları, hesabınıza borç kaydetme hakkımız ile sonuçlanabileceğini kabul etmektesiniz.
  • (a) Hizmetlerimizi ve web sayfamızı kullanacak yaşta olduğunuzu ve kullanımınızla ilgili olarak bağlayıcı yasal yükümlülükler tesis edebileceğinizi, (b) bir rezervasyonda yer alan kişiler için ve adına hareket etme hususunda kanunen yetkilendirildiğinizi ve bu kişiler adına bu şart ve koşulları kabul ettiğinizi ayrıca (c) tarafınızca sunulan bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.
  •  Kendi düzenlemelerine uygulanan tüm şart ve koşullar hakkında bu diğer kişileri bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetlerimizin veya web sayfamızın sizin ve sizin adınızı veya hesabınızı kullananlarca kullanımından finansal olarak sorumlu olduğunuzu anlamaktasınız.
  • Kullanıcı adınızın ve şifrenizin olası kullanımları dâhil Web Sayfasındaki faaliyetlerinizden (finansal anlamda veya başka şekilde) sorumlusunuz.

 

3. İlgili Sözleşme:

3.1. Bizimle olan Sözleşmeniz

Farklı Seyahat Tedarikçilerinden çok çeşitli seyahat ilişkili ürünler ve hizmetler satmaktayız. Rezervasyon/Seyahat Acentesi olarak Biz, doğrudan tarafımızca tedarik edilmeyen ürünler ve hizmetler için aracı kuruluş olarak hareket etmekteyiz. Bu ürünlerin ve hizmetlerin ortak satıcısı değiliz. Web Sayfamız aracılığıyla bir rezervasyon yaptığınızda, bu ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak söz konusu Seyahat Tedarikçisi ile ayrı bir anlaşma imza ediyor olacaksınız. Bu nedenle, işbu Sözleşmede aksi, açıkça belirtilmemişse, Web Sayfamızda sipariş ettiğiniz ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak sözleşmeden doğan ilişkinin bir tarafı değiliz.

 Ürünle ilişkili şüphe veya endişe, Seyahat Tedarikçisine iletilmelidir. Seyahat Tedarikçisi tarafından sunulan seyahat ürünleri ve hizmetlerine dair herhangi bir sorumluluk yüklenmemekte ayrıca web sayfasında yer alan seyahat ürünlerinin ve hizmetlerinin uygunluğu veya kalitesi hakkında herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmamaktayız.

 

3.2. Seyahat Tedarikçisi ile olan Sözleşmeniz

Web Sayfamız vasıtasıyla rezervasyon yapılan tüm ürünler veya hizmetler için Seyahat Tedarikçisinin şart ve koşulları (hava yollarının yol ücreti kuralları dâhil), burada belirtilenlere ek olarak uygulanacaktır. Seyahat Tedarikçisinin şart ve koşulları, ödeme usulleri, temerrüt, borç, iptaller, rezervasyon değişiklikleri, iadeler (eğer varsa) ve diğer kısıtlamalar ile ilgili hükümleri içerebilir, bu sebeple bu şartları dikkatlice okumanız tavsiye edilmektedir.  Check-in (bileti vizite ettirme) zamanları, uçuşların yeniden teyidi ve diğer konularla ilişkili hava yolu veya Seyahat Tedarikçisi koşullarına uymakla yükümlüsünüz. Belirli güzergâhlar, yolcunun uyruğuna veya hava yolu şirketinin politika kısıtlamalarına bağlı olarak bir dönüş bileti gerektirebilir. Bu nedenle, geçerli şart ve koşullara ilişkin tüm detaylar için lütfen, Seyahat Tedarikçinize başvurun.

 

4. Rezervasyon

4.1. Fiyat

Fiyatlar, satın alınan ürüne bağlı olarak, “Şimdi Satın Al”, “Rezervasyon Yap” veya benzerlerini tıkladığınız noktada rezervasyon adımının son adımında teyit edilir.

 

4.2. Hizmet ücreti

Ürünler ve/veya hizmetleri rezervasyon ettirmek için Web Sayfamızı kullanarak, seçilen Seyahat Tedarikçisinden ürünlerin ve/veya hizmetlerin rezervasyonu süreci boyunca sizin temsilciniz olarak hareket etme ve gerekli olduğu şekilde, sizin adınızda ve adınıza bu ürünler veya hizmetler için ödeme yapma konusunda tarafımızı yetkilendirmektesiniz. Buna göre; rezervasyon yaptırdığınız ürüne bağlı olarak bir hizmet bedeli ile ücretlendirileceksiniz. Ücretlendirilen herhangi bir ücret, rezervasyonunuzu teyit etmenizden önce görüntülenecektir.

 

4.3. Rezervasyon teyidi

Rezervasyonunuzu tamamladıktan sonra, bir rezervasyon numarası ile bir teyit e-postası alacaksınız. Bu, sipariş ettiğiniz ürünlere ve hizmetlere ilişkin olarak sözleşmenizin husule geleceği andır. Bu teyit e-postası, rezervasyonunuzun tüm detaylarını sunacaktır. Sonra, rezervasyonunuzun, hava yolunun veya Seyahat Tedarikçisinin rezervasyon sistemine doğru girilip girilmediğini ve ödemenizin doğru işlenip işlenmediğini kontrol edeceğiz.

Uçuş rezervasyonu için, bizim bilet düzenleme yükümlülüğümüz, sizin ödemenizin kullanılabilir bakiye olarak teslim alınmasına tabi olacaktır.

Herhangi bir ürüne ilişkin “özel talepler” opsiyonları ile ilgili olarak (örneğin; yemekler, engelli imkânları, çocuk koltukları vs.), bu gibi talepleri garanti etmemekle birlikte bu talepleri Seyahat Tedarikçisine ileteceğiz. Bu gibi özel taleplerin yerine getirilip getirilemeyeceğini, Seyahat Tedarikçi ile teyit etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

4.4. Değişiklikler ve iptaller

4.4.1. Değişiklikler ve iptaller – sizin tarafınızdan

Rezervasyon edilmiş bir seyahat ürününü veya hizmeti ve bunu yapma yöntemini iptal etme veya değiştirme kabiliyetiniz, özel hava yolu yol ücreti kurallarına veya diğer Seyahat Tedarikçisinin şart ve koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle, sipariş edilen ürünleri veya hizmetleri iptal veya tadil etmek mümkün olmayabilir ya da yerine getirmeniz gereken özel gereklilikler mevcut olabilir.

Rezervasyonunuzu iptal veya tadil edebilme yetkinize ilişkin bilgiler, her ne kadar, rezervasyon süreci boyunca çevrimiçi olarak mevcut olsa ve sizin teyit e-postanıza belirtilse de, Tedarikçinin iptallere ve tadillere ilişkin özel şart ve koşulları hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdur çünkü rezervasyonun yapıldığı anda bunları okuduğunuz ve kabul ettiğiniz varsayılır.

Değişiklik ve/veya iptal taleplerinizi bize buradan ulaştırabilirsiniz. Bunu müteakip, talebinizi işlemek amacıyla bize teyitte bulunmanızı talep eden bir e-posta alacaksınız. Eğer herhangi bir nedenle, mesaj almazsanız, yegâne sorumluluğunuz; talebinizin alındığını ve işlendiğini kanıtlamak amacıyla bizimle irtibata geçmektir. Teknik nedenlerle iletişim süreci tamamlanmaz ise, bundan mesul değiliz.

İsim detaylarında yapılacak değişikliklere, birçok havayolu ve diğer Tedarikçiler tarafından izin verilmemektedir. Eğer gerekli ise biz, böyle bir değişiklik yapmaya çalışırken lütfen, birçok hava yolunun ve Tedarikçinin, isin değişikliğine standart koşulların ve ücretlerin uygulanacağı bir iptal muamelesi yaptığını unutmayın.

Rezervasyonunuzda bir değişiklik (iptal veya tadil) yapmanız durumunda, Tedarikçinizin (Tedarikçilerinizin) şart ve koşullarına ek olarak, standart ücretlerimiz, rezervasyon teyidinizde belirtilen şekilde uygulanacaktır. Bu ücretler, tarafımızın maruz kaldığı idare masraflarını kapsarken doğrundan Seyahat Tedarikçisi tarafından üstlenilen ücretleri içermez.

 

4.4.1.1. İade

Rezervasyonunuzu iptal etmeniz halinde, kısmı bir iadeye hak sahibi olabilirsiniz. Tedarikçinizin (Tedarikçilerinizin) iptal şart ve koşullarına ek olarak, standart ücretlerimiz, makbuzunuzda veya rezervasyon teyidinizde belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Alış fiyatınızın iade edilebilir kısmını (eğer varsa), Tedarikçinizden (Tedarikçilerinizden) paraları aldığımızda size iade edeceğiz. Tedarikçinin iadede bulunması durumunda, bu iadeyi size ileteceğiz. Tedarikçinin iadeyi ödememesinden sorumlu değiliz.

Eğer iptal nedeniniz, seyahat sigorta poliçeniz şartları altında kapsanıyorsa, sigortacınız vasıtasıyla iptal ücretlerinizin iadesini isteyebilirsiniz. Para İadesi Teminatı iptal hizmetimizi satın almanız halinde de bu, uygulanır; eğer iptal nedeniniz,  Para İadesi Teminatı poliçesinin şartları altında kapsanıyorsa, bu size veya birinci derece akrabalarınıza iptal ücretlerinizin iadesi hakkını (duruma bağlı olarak) verebilir.

Eğer, rezervasyonunuzu iptal etmek veya değiştirmek isterseniz, rezervasyon esnasında alınan kredi kartı ücretinin yanı sıra hizmet ücretimiz de, iade edilmeyecektir.

Uçuşlar gibi ürünlerimiz veya hizmetlerimiz için bir rezervasyonunuz varsa ancak check-in’e (bilet vize ettirmeye) gelmez almak ya da söz konusu ürün veya hizmetten faydalanmazsanız (“yolcu iptal”), herhangi bir iadeye dair hak sahibi olmayacaksınız. Ancak, ilgili hava yolunun politikasına tabi olarak, uçuşunuz için ödemiş olabileceğiniz yurt dışına çıkış vergisinin iadesine hak kazanabilirsiniz (düşük maliyetli uçuşlar hariç).

 

4.4.1.2. Uçuş rezervasyonunun iptali ve değiştirilmesi

Uçuş rezervasyonlarına ilişkin olarak, lütfen, iptalin hava yolunun bir iptal bedeli ücretlendirmesi anlamına gelmesi halinde ya da değişikliğin rezervasyon maliyetinin artması anlamına gelmesi durumunda, makbuzunuz veya rezervasyon teyidinizde belirtilen ücretlere ek olarak ilave ücret veya para ödemenizin gerekli olacağını unutmayın.

Düşük maliyetli uçuşların iptal ve değişlik koşulları, hava yolunun geçerli koşullarıdır. Düşük maliyetli uçuşları iptal etmek veya değiştirmek için doğrudan hava yolu ile irtibata geçmelisiniz. Düşük maliyetli uçuşlar için olağan ücretler, iade edilemez. Düşük maliyetli uçuşunuzu iptal etmeye karar vermeniz halinde, hizmet ücretimiz veya değişiklik bedelleri, iade edilemez. Eğer iptal nedeniniz, satın aldığınız herhangi bir sigorta poliçesi şartlarınca kapsanmıyorsa, geçerli iade edilemez yol ücretlerinin veya iptal bedellerinin, sigortacılardan iadesini isteyebilirsiniz.

Lütfen, uçuşların, rezervasyon teyidinizde veya e-biletinizdeki sıra ile alınmasının zorunlu olduğunu unutmayın. Eğer bir uçuşu, rezervasyon edildiği şekilde almayı planlamıyorsanız lütfen, seçenekleri görüşmek için mümkün olduğunca önceden hava yolu ile irtibata geçin. Teyit edilmiş bir rezervasyon için zamanında biletinizi vize ettirmemeniz halinde, hava yolu, sizi “yolcu iptal” olarak kaydedebilir ki bu da, ilave ücretler ve/veya uçuş planınızın iptali ve/veya biletinizin geçersiz hale gelmesi ile sonuçlanabilir.

Eğer yolculuk planınıza uygulanan pasaport, vize ve diğer göçmenlik gerekliliklerine uymamanız sebebiyle rezervasyonunuzu iptal etmek isterseniz, hava yolunun şart ve koşulları uygulanacaktır ve maruz kalınan ücretler hususunda herhangi bir mesuliyet kabul etmemekteyiz.

 

4.4.2. Değişiklikler ve iptaller – Tedarikçi tarafından

Tedarikçiler ile olan irtibatınız, onların rezervasyonları iptal veya tadil etmesine olanak tanıyabilir. Ayrılışınız/yola çıkışınızdan önce zaman varsa, söz konusu değişiklikten haberdar olur olmaz önemli değişiklikleri gecikmeksizin size bildirmeye çalışacağız, ancak ortaya çıkabilecek herhangi bir ücret ya da masraf konusunda mesuliyet kabul etmemekteyiz. Tedarikçinin şart ve koşullarına tabi olarak, düzenlemelerin değiştirilmesini kabul etme, eğer biri Tedarikçi tarafından sunulmuşsa alternatif seyahat düzenlemeleri teklifinin kabul etme ya da rezervasyonlu düzenlemeleri iptal etme ve geçerli iadeleri alma seçeneğine sahip olacaksınız. Herhangi bir iadenin uygulanacağını garanti etmiyoruz.
'Best Price Mix'ımız en ucuz uçuş kombinasyonunu sunuyor, bu nedenle yolculuğun her bir rotası için farklı havayolları ile farklı bilet numaralarını alabilirsiniz. Lütfen her bir ayrı bilet için özel havayolu koşullarının geçerli olduğunu unutmayın.

 

4.4.2.1. Uçuş planlarında yapılacak değişiklikler

Rezervasyon teyidinizde gösterilen uçuş zamanları, rezervasyon tarihi ile seyahat edeceğiniz tarih arasında değişebilir. Uçuş zamanı planının yeniden zamanlanması durumunda, eğer bize irtibat bilgilerini verirseniz, bu değişiklikler konusunda sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Ancak, teyit ettiğiniz uçuşun (ya da ilerideki uçuşların), rezerve edilmiş olarak işlem görmesi hususunu hava yolu ile kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Her bir uçuşun planlanan kalkışından en az 72 saat önce, bunu yapmak amacıyla hava yolunuz ile irtibata geçmenizi, şiddetle tavsiye ediyoruz. Lütfen, bazı hava yolları için, uçma niyetinizi onlarla birlikte teyit etmenizin zorunlu olduğunu unutmayın. Hava yolu zaman çizelgesi değişiklikleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmamakla birlikte, bu değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek masraflara dair herhangi bir mesuliyet kabul etmemekteyiz.

 

4.4.3. Tarafımızca yapılan İptaller

Yanlışlıkla bariz bir şekilde gösterilen bir ücretin görüntülenmesi ile sonuçlanan bariz bir hata (veri girişindeki herhangi bir hata, hesaplama hatası veya yazı hatası dâhil) durumunda, tarafımızca otomatik olarak teyit edilse de rezervasyonunuzu iptal etme hakkını saklı tutmaktayız. İstemeniz halinde doğru fiyattan bir rezervasyon yapmanıza imkân vermek amacıyla mümkün olan en kısa zaman bu hususunda bilgilendirileceksiniz. Herhangi bir durumda, eğer varsa, iptal edilen hatalı bir rezervasyon sebebiyle maruz kalınan iptal veya ilgili masraflar olması nedeniyle, bizden tazminat talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

Bazı durumlarda ve verdiğiniz faturalandırma ve ödeme bilgilerine ek olarak, kimliğinize dair kanıt göstermenizi gerekli kılabiliriz. Bu, rezervasyon süresince, ödemenin işlenmesi esnasında veya bunları takiben diğer bir zamanda, talep edilebilir. Talep edildiğinde kimlik ispatı sunmamanız halinde, herhangi bir yükümlülük olmaksızın rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutmaktayız.

Ayrıca, güvenlik veya sahtekârlığa karşı koruma amaçları kapsamında herhangi bir zamanda rezervasyonunuzu iptal etme hakkını saklı tutmaktayız. Bu, genellikle, sunulan ödeme kartı, rezervasyon vs. için kullanılan e-posta ile ilgili bir sorunu rapor eden güvenlik koruma ve sahtekârlığa karşı koruma süreklerimize bağlıdır. Böylesi durumlarda, hiçbir yükümlülük olmaksızın rezervasyonunuzu iptal edebiliriz. Size iptali bildiren bir e-posta, rezervasyon tarihinde bize sunmuş olduğunuz e-posta adresine gönderilecektir. 2

 

5. Ücretler ve ödemeler

5.1. Fiyatlar

airtickets.com.tr adresini yöneten ve işleten şirket, Tripsta S.A, Euro bölgesinde bulunan Yunanistan’da mukimdir. Ancak, rezervasyon deneyiminizi arttırmak amacıyla, size TL cinsinden ödenecek fiyat teklif edilmektedir. TL cinsinden ödenecek miktarı görüntülemek amacıyla otomatik olarak yapılan para çevrimi, resmi kaynaklardan alındığı haliyle, rezervasyonun yaklaşık zamanındaki döviz kuruna dayanmaktadır. Bazı durumlarda, kartınızdan alınan miktar, kart sağlayıcınız tarafından uygulanan döviz kurunun rezervasyon işlemi süresince tarafımızca kullanılandan farklı olması sebebiyle sitemizde ödenecek teklif edilen miktardan nispeten farklı olabilir.

Çevrimiçi rezervasyon yaparken, işlem için kullanılan kart tipine bağlı olarak, teklif edilen miktar, TL olarak teklif edilebilir, ücret Euro cinsinden de olabilir. Rezervasyon prosedürünün ödeme ayağında ve satın alma öncesinde ücretlendirileceğiniz para birimi hakkında bilgilendirileceksiniz. Özellikle, kart tipinizi açılan listeden seçtiğinizde, otomatikman ücretlendirildiğiniz para birimini ve tam miktarı görebilirsiniz.

Kartınızın rezervasyon işleminin son adımında ve satın almadan önce Euro cinsinden ücretlendirilmesi halinde Euro cinsinden ücretlendirilecek toplam meblağ, TL karşılığının yanı sıra, gösterilecektir. Kartınızdan alınan miktar, bankanız tarafından belirlenen ilave ücretlerin (para çevirme ücreti gibi) yanı sıra işlemi yapmak için kartınızı veren kuruluş için uygulanan döviz kuruna bağlı olması sebebiyle, sitemizde ödenecek olarak teklif edilen miktardan farklılık gösterebilir.

Lütfen, yabancı bir para birimine ait bir kart kullanmanız halinde, ödemenin yurtdışında onaylanması sebebiyle, kredi kartınızdan çekilecek nihai miktar, bizim sitemizde ödenecek olarak teklif edilen miktardan farklılık gösterebileceğini unutmayın. Kredi kartınızı veren kuruluş tarafından ücretlendirildiğiniz yabancı para birimdeki işlemlere ilişkin ilave diğer ücretlerin yanı sıra, bankanız tarafından belirlenen değişken döviz kurları ve ücretlere dair herhangi bir ücret hususunda, eğer TL, kredi kartınızı veren kuruluşun sizi fatura ettiği para biri değilse, mesul olmayacağız.

 

 

5.2. Ödeme

Ödeme, Web Sayfamızda listelenen ödeme yöntemleri ile yapılabilir. Web sayfasında belirtilenler haricindeki ödeme yöntemleri, kabul edilmez olup ayrıca posta yoluyla gönderilen nakit veya çekler konusunda sorumluluk da kabul edilmez.

Kredi kartı ek ücretlerinin değişkenlik gösterebileceğini not ediniz. Rezervasyonun tamamlanmasından önce Ödeme Bilgisi bölümünde görüntülenecektir.

Web sayfamızda rezervasyon yaptığınız, rezervasyonunuzun tam maliyetini kapsamak amacıyla kredi veya bankamatik kartınızın detaylarını, tarafımıza sunmanız gerekecektir. Rezervasyonun yerine getirilmesi için kart detaylarınızı, ilgili Seyahat Tedarikçisine iletmemiz gerekli kılınabilir. Seyahat hizmeti için, rezervasyonunuz için teklif edilen miktar toplamında olan çoklu bedellerle ücretlendirilebilirsiniz.

Satın alımınızın toplam miktarının tam ödemesini alma hususunda bizi veya yetkili bir üçüncü tarafını yetkilendirmektesiniz. Kredi kartı ile ödeme durumunda, uçuşlarınız için yapılan ödemeler, doğrudan hava yolu tarafından alınabilir.

Lütfen, check-in (bileti vize ettirme) veya alma esnasında, yetkilendirilmiş kart kullanımına dair teyit sunmak veya ilave ücretleri garanti altına almak amacıyla, ödeme kartınızı sunmanızın gerekli olabileceğini unutmayın.

Ödemeniz ile ilgili sorun olması durumunda, 48 saat içerisinde (ya da 48 saat içerisinde seyahat ediyorsanız 24 saat içerisinde) sizinle irtibata geçeceğiz.

Ödemenin mevduat hesabı ile yapılması durumunda, e-posta veya faks ile ödeme beyanını, uçuşlar için 24 saat içerisinde içerisinde temin etmeniz gerekmektedir; aksi halde rezervasyon kendiliğinden iptal olacaktır.

Ödemenin yapılmamasının bir sonucu olarak müteakip bir fiyat artışından mesul olmayacağız. Herhangi bir fiyat artışı, rezervasyon teyit edilmeden önce Müşteri tarafından ödenmek zorundadır.

Ödeme işlemi sonlandırılmadan ve ödemeyi almadan önce bilet, konfirmasyon, ödeme emri veya diğer seyahat belgelerini keşide etmekle mükellef değiliz. Ancak, her durumda, Müşteri, sipariş edilen Hizmetler için tüm meblağı ödemekle yükümlü olmaya devam edecektir.

Ödemenin, üçüncü bir kişiye ait bir kredi kartı ile yapılması halinde, kart hamilince yazılı bir yetki verilmesini gerekli kılabiliriz. Biz veya Seyahat Tedarikçisi, sadece e-biletleri, konfirmasyonları, e-makbuzları veya diğer seyahat belgelerini kredi kartı fatura adresinize veya e-posta adresinize, kredi kartınızı veren kuruluşun talebi üzerine gönderme hakkını, saklı tutmaktayız. Tüm e-posta adresleri, rezervasyon zamanında geçerli olmak zorundadır.

Ödeme ve rezervasyon onayının tamamlanmasının ardından, tüm gerekli vergi dokümanları (fiş, fatura) Tripsta S.A tarafından rezervasyonunuz esnasında belirttiğiniz e-posta adresine yollanacaktır.

Fatura/fiş düzenlenmesini talep etmeniz durumunda, ilgili alanlara bilgilerinizi girerken lütfen özellikle dikkat edin. Düzenlenmiş bir faturada yanlış detay vermiş olmanız halinde, herhangi bir değişiklik talebiniz 30 TL oranında ücretlendirilecektir.

 

6. Uçuşlar için özel koşullar ve bilgiler

6.1. Fiyat

Hizmet ücreti gibi bazı ücretler bilet fiyatına dahil olmayıp, rezervasyon işlemi sırasında fiyata eklenecektir. Ancak, yol ücreti, vergiler, fazla vergiler ve ilave ücretler ile toplam bilet fiyatının bir hesap dökümü, rezervasyon işlemi süresince değişik adımlarda belirtilir. Rezervasyonun doğrulanmasından öncesindeki son adımdan, toplam fiyatın genel bir açıklaması görüntülenecektir. “Gönder’i” tıkladığınızda, fiyat ve satın alımı kabul ediyorsunuz. Daha sonra, fiyatın gösterildiği bir rezervasyon teyit e-postası alacaksınız.

 

6.2. İadeler

Bazı durumlarda, uçamamanız halinde, hava yolunun şart ve koşullarına tabi olarak, satın alma esnasında ücretlendirildiğiniz miktarın bir kısmını talep etme hakkına sahip olabilirsiniz. Hava yollarının çoğunluğu, eğer bilet kullanılmamışsa, hava alanları ve resmi kurumlarca yolculara uygulanan vergileri, ücretleri, harçları ve ek ücretleri (VÜH) iade eder; çünkü bu vergiler, ücretler ve harçlar, sadece yolcunun gerçekten seyahat etmesi halinde hava alanlarına ve hükümetlere ödenir. Diğer VÜH’ler (örneğin; yakıt ücretleri veya rezervasyon ücretleri), esnek ücretli bir bilet alınmamışsa, iade edilmez. Birçok hava yolu, VÜH’leri iade etmek için idare ücreti talep eder.

İade edilebilecek herhangi bir tutar için talepte bulunacaksanız, lütfen yazılı izninizi bize buradan gönderiniz. Planlanan uçuşunuzun tarihinden itibaren, iade için bize yazmanız ve bizden iade talep etmeniz için 12 ayınız olduğunu ve bu tarihten sonra iadeler için başvuru yapma hakkından mahrum kalacağınızı kabul etmektesiniz.

Lütfen, doğrudan havayolu tarafından keşide edilen biletler söz konusu olduğunda ya da uçuşunuz için ödemenin doğrudan havayolu tarafından alınması durumunda, iade talebini, doğrudan ilgili havayoluna yapma konusunda bilgilendirilebileceğinizi unutmayın.

Lütfen, iadelerin sadece, rezervasyon zamanında kullanılan ödeme formuna işlenebileceğini ve tüm iadelerin, ilgili havayolunun politikasına ve bizim iade hizmeti ücretimize tabi olduğunu dikkate alınız. İşbu sözleşme ile tarafımızı, geçerli iade hizmet ücretini size ödenecek iade miktarından tenzil etmekle yetkilendirmektesiniz.

Yukarıdaki tenzilatların ardından tarafınıza yapılacak bir iade halinde, ilgili meblağlar, asıl ödemeyi alan tarafça, asıl rezervasyonu yapmak için kullanılan ödeme kartına geri havale edilecektir.

Uygulanan herhangi bir hizmet ücreti, geri ödeme için uygun değildir.

Müşteriler, uçuş rezervasyonlarının iadesinin 6 ay kadar sürebileceğini dikkate almalıdır.

İadeler, sadece, havayolundan paraları aldığımızda size ödenecektir. Havayolunun iadeyi ödememesinden sorumlu değiliz.

 

6.3. E-biletler

Web Sayfamızda satılan tüm biletler, uçuş rezervasyonunun kâğıtsız şekli olan e-biletlerdir. Rezervasyonunuzu yaptığınızda, bu elektronik olarak havayolu rezervasyon sistemine depolanmaktadır. Size, bir rezervasyon teyit e-postası göndereceğiz ve daha sonra bunu ayrı bir e-bilet takip edecektir.

Müşterinin, her bir rezervasyon için hem rezervasyon teyidi hem de daha sonra bir e-bilet alması önemlidir. Rezervasyonunuzun bir ispatı olarak havayoluna rezervasyon numaranızı ve/veya teyit e-postanızı vermeniz gerekebileceğinden, size hem rezervasyon teyidini gem de e-biletinizi yanınıza almanı tavsiye ederi. Bu kurallara ve düzenlemelere uyulmamasından sorumlu tutulamayacağımızın yanı sıra seyahat öncesinde bu detayları havayoluyla birlikte kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Uçuşunuz için check-in (bileti vize ettirme) esnasında e-biletinizi sunmanız zorunludur. Eğer, 48 saat içerisinde e-biletinizi almazsanız, e-posta yoluyla bizimle irtibata geçmeniz zorunludur.

Sunduğunuz bilgilere, doğru oldukları şekilde istinat etmekteyiz ve bu nedenle, eğer e-biletiniz hatalı e-posta adresi veya istenmeyen e-posta ayarlarınız nedeniyle ulaşmamışsa bundan mesul değiliz. E-posta adresinizi veya irtibat telefon numaranızı değiştirmeniz halinde bunu gecikmeksizin bize bildirmek zorundasınız.

Ek olarak, lütfen pasaportunuzdaki isim ile biletiniz ve/veya rezervasyon teyidinizdeki ismin birbirini tutup tutmadığını, lütfen kontrol edin. Doğru yolcu adları, uçuşlar, tarihler ve seyahat planı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğru bilginlerin tamamının rezervasyona girilip girilmediğini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer herhangi bir şey hatalı ise, bunu anında tarafımıza bildirmek sizin sorumluluğunuzdur. Olası tüm destek, hataların düzeltilmesi için sunulacaktır, ancak sizin ödemenizin gerekebileceği ücretler, hem bizim hem de havayolu tarafından üstlenilebilir.

Lütfen, havayollarının, e-biletlemeye ilişkin kendi kuralları ve düzenlemeleri olduğunu unutmayın. Bu kurallara ve düzenlemelere uyulmamasından sorumlu tutulamayacağımızın yanı sıra seyahat öncesinde bu detayları havayoluyla birlikte kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

İstisnai durumlarda, kontrolümüz dışındaki biletleme kısıtlamaları sebebiyle, rezervasyonu tamamlamalarını sağlamak için havayoluna teyit edilmiş rezervasyonlar hakkında bilgi veremeyebiliriz. Eğer, bunlar olursa, teyit hakkında sizi 48 saat içerisinde bilgilendirmeye ve bir iade organize etmeye ya da bir alternatif düzenlemeye çalışacağız. Asıl rezervasyonundan daha pahalı olan bir alternatif tercih etmeniz hakinde, farkı ödemekle mükellef olacaksınız.

 

6.4. Düşük maliyetli havayolu uçuşları

Düşük maliyetli havayollarının, sizin uçuş aramanıza dâhil edilmesi halinde, düşük maliyetli havayolu veritabanını arayacağız ve daha sonra eğer satın almayı tercih etmeniz halinde, sizin adınıza rezervasyonu yapacağız. Sözleşmeniz, ilgili düşük maliyetli havayolu ile olacaktır ve ayrıca bu havayollarının şart ve koşullarına tabi olacaksınız.

Lütfen, ayrı e-postalarda, doğrudan düşük maliyetli havayolundan e-biletin yanı sıra bir teyit e-postası da alabileceğinizi unutmayın.

Düşük maliyetli havayolları, ayrıca, kontrol edilen bagaj, havaalanı bilet vize işlemi, tercih edilen koltuk, uçuş esnasındaki oyalayıcı hizmet (eğer varsa), yiyecek, içecek ve atıştırmalıklar vs için ilave ücretlendirme yapabilir. Bu ek hizmetler için ücretler, aksi açıkça belirtilmemişse uçak biletinize dâhil değildir. Bu ücretlere ilişkin tüm detaylar, her zaman, rezervasyon yaptığınızda mevcut olmayabilir. Bu nedenle, havayolunun web sayfasını ziyaret ederek bagaj haddinizi kontrol etmeniz gereklidir. Maruz kalınan ilave masraflardan mesul olmamakla birlikte size, ek hizmetlerin ilave edilmesi ve ücretlerin düzeltilmesi için ilgili havayolu ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz.

 

6.5. Bagaj

Bagaj haddi ve politikaları, havayoluna göre değişlik göstermektedir. Bu nedenle, bagaj politikasını, doğrudan uçtuğunuz havayolu ile kontrol etmelisiniz. Rezerve edilmiş uçuşunuzun bagajı kapsayıp kapsamadığını öğrenmek için, rezervasyonu takiben aldığınız e-postada yer alan bilgileri kontrol edin.

Ayrıca lütfen, aşağıdakileri de dikkate alın:

i) Easyjet, Ryan Air, Wizz Air gibi havayolları, Düşük Maliyetli Taşıyıcılar olarak kabul edilmektedir ve kontrol edilmiş bagaj, uçuş rezervasyonuna dâhil değildir. Bazı havayollarının, havaalanında çantaların ilave edilmesi için ek ücretlendirme yapması nedeniyle seyahatinizden önce çevrimiçi olarak çantalarınızı eklemenizi tavsiye ederiz. Havayolu rezervasyon referans numarasına ve rezervasyon yapmak için kullanılan e-posta adresine ihtiyacınız olacaktır. Easyjet, Ryan Air, Wizz Air gibi bazı havayolları için, rezervasyon teyidiniz ile birlikte ayrı bir e-postada size gönderilecek hesap bilgilerine de ayrıca ihtiyacınız olacak. Uçtuğunuz havayolunu bulmanı ve rezervasyonunuza bagaj eklemek için “Rezervasyonunuzu Düzenleyin” seçeneğini kullanmanız önerilmektedir.

ii) Bazı Tam Donanımlı Hizmet Sunan Taşıyıcılar (diğerlerinin arasında Air France ve KLM gibi), bagajı kapsamayan daha düşük yol ücretleri teklif etmektedir. Uçuşunuzu seçtiğinizde, bagajın ücretinize dâhil olup olmadığını anlamak için uçuş detaylarını kontrol edin. Eğer bagaj dâhil değilse, bunu eklemeniz gerekecektir. Rezervasyonunuzun tamamlanmasının ardından, bu hizmet, birçok durumda, havayolunun web sayfası vasıtasıyla kullanılabilirdir. Bagaj ekleme maliyeti, genellikle, havaalanında daha yüksektir bu nedenle bagajı check-in (bileti vize ettirme işlemi) öncesinde eklemenizi tavsiye ederiz.

 

6.6. Refakatçisi Olmayan Çocuklar

Refakatçisi Olmayan Çocuklar, tek başına seyahat eden 5 yaş üstü ve 12 yaş altı çocuklardır (yaş, havayolunun politikalarına bağlıdır bu nedenle lütfen, havayolu ile kontrol edin).

Birçok havayolu, uçağa binildiği andan çocuk son varış yerinde karşılanana kadar, çocuklar için gözetim hizmeti sunar (veya talep eder). Bu, refakatçisi olmayan çocuk hizmeti, olarak adlandırılır. Çocuklar için sunulan hizmet, ilk önce, havayolu tarafından onaylanmak zorundadır. Ancak, refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin havayolu politikaları değişiklik gösterir. Örneğin; havayoluna bağlı olarak, refakatçisi olmayan çocuk hizmeti, genellikle, 5-14 yaş arasındaki çocuklar için zorunludur; ancak ergenler için isteğe bağlıdır (15-17 arası yaşlar). Lütfen, havayolunun uyguladığı özel politikalar, ücretler ve hizmetleri havayolu ile kontrol ettiğinizden emin olun.

Daha küçük çocuklar (genel anlamda 5 yaş altı), sıklıkla, refakatçisi olmayan çocuk hizmeti için uygun değildir ve daha büyük bir yolcu tarafından aynı uçuşta ve aynı kompartımanda refakat edilmek zorundadır. Ancak, 12 ve 17 yaş arasındaki yolcular, yol ücretlerinin amaçları kapsamında yetişkin olarak kabul edilseler de, 18 yaşında veya daha büyük bir yolcunun yokluğunda Refakatçisi Olmayan Çocuklara, refakat etmeye uygun değildir.

Refakatçisi olmayan çocuk hizmeti için genellikle bir ücretlendirme yapılır.

Refakatçisiz reşit olmayan yolcu hizmetiyle, havayolları şirketi genelde reşit olmayan yolcunun uçağa bineceği havaalanına kimin tarafından bırakıldığını ve varış noktasında kimin tarafından karşılanacağını bilmek isteyecektir. Alan yetişkinin kimlik ispatı, genellikle gerekli kılınır. Bu gerekli kılınan kimliğin unutulması, istenmeyen gecikmelere veya karmaşalara neden olabilir, bu nedenle havayolunun beklentilerini bildiğinizden emin olun.

Ayrıca, kendi ülkeleri dışına refakatçisiz veya aileleri ya da kanuni vasileri dışında herhangi biri ile seyahat eden belirli ülke vatandaşı çocukların (pasaportlarında belirtildiği şekilde), özel gerekliliklere tabi olduğunu, lütfen göz önünde bulundurun, örneğin; seyahat izni ile birlikte kanuni vasi veya kanuni velayete sahip ebeveynleri tarafından imzalanmış seyahat muvafakat mektubunu yanlarında taşımaları gereklidir.

Refakatçisi olmayan çocuklar için rezervasyon, sadece telefonla yapılabilir.

Tekrar, biletleri satın almadan önce lütfen havayolu ile temasa geçin refakatçisi olmayan çocuklar hakkında bilgi alın.

 

7. Pasaport, Vize ve Sağlık Gereklilikleri

Güzergahınız için geçerli olan tüm pasaport, vize ve diğer göçmenlik şartlarına uyum gösterdiğinizden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu amaçla, ziyaret ettiğiniz destinasyonun/destinasyonların vize gerektirip gerektirmediğini seyahat öncesinde yetkili Elçilik ve/veya Konsolosluklardan teyit etmelisiniz. Yolculuğunuzdaki tüm transit geçiş noktalarını dahil etmeyi unutmamak önemlidir, çünkü bunlar için de vize almanız gerekebilir.

Bunun gibi şartlara uyum göstermemeniz nedeniyle seyahat etmenize izin verilmemesi durumunda herhangi bir sorumluluk almayız ve bu konuda yardım veya tavsiyede bulunduğumuz durumlarda da sorumluluk kabul etmeyiz.

Vize, transit vize ve giriş formalitelerine sahip olma şartlarının ülkeden ülkeye değiştiği ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişime tabi olduğu belirtilmelidir. Tüm gerekli bilgiler için güzergahınızda listelenen tüm ülkelerin yetkili Elçilik veya Konsolosluklarıyla ve/veya havayolu şirketiyle de iletişim kurmalısınız; ayrıca nihai varış yerinize uçuşunuzda (uçağın değişmediği ve aktarmalı uçuşun olmadığı molalı uçuşlarda bile) mola yerleri de transit vize veya çok girişli vize gerektirdiğinden, yalnızca seyahat edeceğiniz ülkenin Elçiliği ve Konsolosluğunun de iletişim kurmanız yeterli değildir.

Seyahatiniz sırasında kimlikle alakalı veya başka sorunlar yaşamamanız için pasaportun planlanan dönüş tarihinizden sonra en az altı ay boyunca geçerli olmasını tavsiye ederiz. Ayrıca lütfen seyahat edenlerin pasaportlarının varış tarihinden sonra en az 3-12 ay boyunca geçerli olmasını talep eden ülkeler de olduğunu unutmayın.

 

8. Tazminat

(a) İşbu Sözleşmeyi ihlal etmenizin, (b) herhangi bir kanunu veya üçüncü tarafın haklarını çiğnemenizin ya da (c) web sayfamızı kullanmanızın bir sonucu olarak sizin veya üçüncü taraflar tarafından ileri sürülen ve ortaya konan talepler, dava nedenleri, istemler, zararlar, kayıplar veya diğer maliyetler hususunda (makul ücretleri ile muhasebe ücretleri dâhil) bizi, iştiraklerimizi, Tedarikçilerimizden herhangi birini ve bu tarafların yöneticilerini, yönetim kurulu üyelerini, çalışanlarını ve vekillerini tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 

9. Bu Web Sayfasına İlişkin Telif Hakkı, Ticari Marka ve Yazlım

Sitemizde yer alan metin, grafikler, logolar, tuş simgeleri, görseller, ses klipleri ve yazılım gibi tüm içerik (“İçerik”), bizim veya içerik sağlayıcımızın mülküdür ve uluslararası telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır.

 Web Sayfamızdaki tüm İçeriğin derlenmesinde (İçeriğin sunumu, seçimi, toplanması, düzenlenmesi ve birleştirilmesini ifade eder) var olan fikri mülkiyet hakları, bu web sayfasını yöneten ve işleten şirketin münhasır mülküdür ve uluslararası telif hakları ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır. Web sayfamızda veya mobil uygulamanızda sunulan tüm yazılım, bizim veya yazılı tedarikçilerimizin teklif haklı çalışması olup uluslararası telif hakları ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır. İçeriğin ve/veya yazılımın işbu Sözleşme amaçları haricinde, örneğin bu sitedeki İçeriğin çoğaltılması, tadil edilmesi, dağıtılması, aktarımı, yeniden yayınlanması, görüntülenmesi veya ifası dâhil, eğer açıkça izin verilmemişse, kesinlikle yasaktır.

Web sayfamızda yer alan belirli yazılım ve içerik, bize veya Tedarikçilerimize aittir ya da bizim veya Tedarikçilerimiz tarafından lisanslanmaktadır ki sizin bu yazılım ve içeriği kullanımınız, diğer koşullara tabi olabilir.

 

10. Üçünü Taraf Sitelere Bağlantılar

Web sayfamız, sadece size kolaylık olması amacıyla sunduğumuz, üçüncü taraf web sayfalarına bağlantılar içerebilir. Eriştiğiniz tüm bağlantıların, virüslerden, solucanlardan, Truva atlarından veya diğer tahrip edici mekanizmalardan uzak olduğundan emin olmak için tedbirler almalısınız. Bu bağlantıların varlığı, bu web sayfalarını veya dâhil edilen içeriği desteklediğimizi ima etmez. Bu web sayfalarından veya bu web sayfalarının içeriğinden ya da veri gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.

 

11. Taahhütler, Feragatler ve Sorumluluğun Tahdidi

Bizim veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ya da web sayfamızda yayınlanan bilgiler, yazılım, ürünler ve hizmetler, fiyatlandırma hataları dâhil yanlışlar veya hatalar içerebilir. Biz ve iştiraklerimiz, web sayfamızda yer alan bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekle birlikte bu bilgilere ilişkin hata veya diğer yanlışlara dair tüm sorumluluklardan feragat ederiz (herhangi bir sınırlama olmaksızın, fiyatlandırma, fotoğraflar, genel ürün açıklamaları vs. dâhil). Web sayfamızdaki fiyatlandırma hatalarını ve/veya hatalı bir fiyat altında yapılan bekleyen rezervasyonları düzeltme hakkını, bilhassa saklı tutmaktayız. Bu gibi bir durumda, eğer uygulanabilir ise, size, doğru fiyattan yapılan beklemedeki rezervasyonunuzu koruma imkânı sunacağız veya herhangi bir ceza olmaksızın rezervasyonunuzu iptal edeceğiz.

Tedarikçiler hakkındaki derecelendirmeler, sadece genel bilgilerdir ve bu derecelendirmelerin doğruluğunu taahhüt etmemekteyiz. Belirli ürün ve hizmetlerin uygunluğu hakkında herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız. Tarafımızca temin edilen veya herhangi bir amaçla web sayfamızda yer alan bilgilerin, yazılımın, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktayız. Ürün veya hizmetlerin tarafımızca dâhil veya teklif edilmesi, bu ürün veya hizmete dair desteğimizi veya tavsiyemizi oluşturmamaktadır. Tüm bu bilgiler, yazılım, ürünler ve hizmetler, herhangi bir taahhüt olmaksızın “olduğu haliyle” sunulmaktadır. Web sayfamızın, sunucularının veya bizden ya da tedarikçilerimizden gelen e-postanın, her türlü virüs veya diğer zararlı bileşenlerden muaf olduğu şeklindeki tüm taahhütlerden feragat ederiz. İşbu sözleşme ile tüm zımni ticari taahhütler ve koşullar, belirli bir amaca uygunluk, temellük hakkı ve ihlal etmeme dâhil, bu bilgilere, yazılıma, ürünlere ve hizmetlere ilişkin tüm taahhüt ve koşullardan feragat ederiz.

Bu web sayfasındaki seyahat veya diğer hizmetleri sunan taşıyıcılar ve diğer tedarikçiler, bağımsız yüklenicilerdir, bizim herhangi bir vekilimiz ya da çalışanımız değil. Söz konusu tedarikçilerin eylemlerinden, hatalarından, ihmallerinden, beyanlarından, taahhütlerinden, ihlallerinden veya kusurlarından ya da bunlardan kaynaklanan şahsi yaralanmalar, ölüm, mal zararı veya diğer zararlar ya da giderlerden mesul değiliz. Herhangi bir gecikme, iptal, çifte rezervasyon, grev, mücbir sebep veya kontrolümüzü aşan diğer nedenler durumunda herhangi bir sorumluluğumuz yoktur ve bu durumlarda iade yapmayacağız; ayrıca ilave giderler, ihmalleri gecikmeler, güzergâh değişikliği veya herhangi bir hükümet ya da makamın fiiller hususunda yükümlü değiliz.

Hiçbir durumda, bu web sayfasına veya hizmetlerimize erişimiz ya da gecikme veya erişim sağlayamama ya da kusur, sözleşme, haksız fiil, kusursuz sorumluluk teorisine dayansın ya da dayanmasın web sayfamızı görüntüleme veya kullanma ile bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan doğrudan, dolaylı, cezai, özel veya bağlı zarardan, bu zararlara ilişkin olasılık hakkında bilgilendirilmiş olsak bile sorumlu olmayacağız.

Eğer, yukarıdaki sınırlamaya rağmen, yukarıda açıklananların vuku bulmasından ya da vuku bulması ile bağlantılı olarak ortaya çıkan zarar ve kayıplardan sorumlu olduğumuz anlaşılmaktadır; sorumluluğumuz, hiçbir durumda, toplamda, (a) web sayfamızdaki bu işlemler(ler) ile ilgili olarak tarafımıza ödenen hizmet ücretlerini veya eğer daha büyük bir meblağ ise (b) Yüz dolar (100,00 US $) veya yerel para biriminde eşdeğeri.

Sorumluluk Tahdidi, riskin taraflar arasında tahsisatını yansıtmaktadır. Bu bölümde belirtilen sınırlamalar, bu şartlarda belirtilen sınırlandırılmış kanuni çözüm yolunun kendi asıl amaçlarına ulaşamadığının ortaya çıksa dahi geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır.

 

12. Tabi Olunan Hukuk

Bu Web Sayfası, bir Yunanistan kuruluşu tarafından işletilmektedir ve işbu Sözleşme, Yunanistan kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ile bu Web Sayfasının kullanımından veya kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda, Atina’daki münhasır yargı yetkisine ve mahkeme yerine sahip mahkemelere muvafakat etmektesiniz.

 

13. Yazışmalar

Müşteri hizmetlerini ya da rezervasyonunuzu ilgilendiren tüm mektuplarınız Tripsta S.A. Seyahat Acentesi, Karagiorgi Servias Sok. 4, Posta kodu: 10562 Syntagma, Atina, Yunanistan adresine gönderilmelidir. Aksi durumda, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Mesai saatleri içinde alınması durumunda e-mail aracılığıyla alınan bütün taleplere 24 saat içerisinde e-mail veya telefon ile cevap verilir. Mesai saatleri dışında gelen talepler bir sonraki iş gününde yanıtlanacaktır. Mesai saatleri dışındaki acil talepleriniz için ilgili hizmet veren ile irtibat kurmanızı öneririz.

 

14. Diğer şart ve koşullar

14.1 Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirlik Maddesi

Bu Şart ve Koşullar, bu konuya ilişkin taraflar arasındaki tüm mutabakatı içerir.

Eğer, herhangi bir zamanda, bu Şart ve Koşulların herhangi bir bölümü (bu Şart ve Koşulların bir ya da birden fazla maddesi ya da herhangi bir alt maddesi ya da paragrafı, bu maddelerden birinin veya daha fazlasının herhangi bir kısmı dâhil), geçerli kanun uyarınca herhangi bir nedenle geçersiz ya da uygulanamaz olur ya da bu hale gelir ise; bunun bu Şart ve Koşullardan çıkarıldığı kabul edilecektir ve/veya bu Şart ve Koşulların kalan hükümlerin geçerliliği ve/veya uygulanabilirliği, bu çıkarmanın bir sonucu olarak etkilenmeyecek ya da ihlal edilmeyecektir.

 

14.2 Genel Şart ve Koşullarda Yapılacak Değişiklikler

Muhtelif zamanlarca, size öncesinde bildirimde bulunmaksızın bu Şart ve Koşulları değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Şart & Koşulların güncel sürümü, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Web Sayfasında gösterilecektir. Şart ve Koşullarda yapılacak değişikliklerini takibe Sayfanın devam eden kullanımı, bu değişikliklere dair kabulünüzü oluşturacaktır.

 

15. Ekstra Servisler


SMS Bildirim Hizmeti

 

Versiyon: 04/05/2017